Khoa học

Chúng tôi sử dụng các công thức chuẩn quốc tế để tính toán mức độ tác động cụ thể đến môi trường của những hoạt động tiêu dùng

Tiện lợi

Chỉ bằng vài click, mọi người có thể thực hiện sống xanh và không tác động đến môi trường, không cần trông đợi hoạt động của nhà nước.

Minh bạch

Hoạt động dự án trung hòa khí thải được cập nhật định kỳ qua tài khoản của người tham gia để đảm bảo tiền đóng góp được sử dụng hiệu quả.

Hoạt động của chúng tôi

Nâng cao nhận thức

Nghiên cứu và bảo tồn tài nguyên rừng

Đối tượng phục vụ

10000

Cây được trồng

1000

Khách hàng sử dụng

10

Dự án được thực hiện

1.5

Tỉ đồng được đóng góp

Câu chuyện sống xanh

Xem tất cả

Previous Next

Đối tác