Cách thức hoạt động

Vimoitruong.org là một Cổng thông tin kết nối giữa những các cá nhân/ doanh nghiệp/ tổ chức tiêu dùng có trách nhiệm với các Dự án bảo vệ môi trường. Chúng tôi cung cấp các tiện ích giúp cho mọi người có thể dễ dàng thực hiện các hoạt động trung hòa tác động đến môi trường cũng như là một công cụ hữu ích để các dự án dễ dàng tiếp cận đến những người tài trợ tiềm năng

 

Bạn muốn sống xanh ?

Tính toán lượng khí thải ra môi trường

Thật là dễ dàng đê tính toán chính xác lượng khí thải ra môi trường cho một hoạt động tiêu dùng cụ thể

Chọn dự án Bảo vệ môi trường phù hợp để tham gia

Hãy tìm hiểu và lựa chọn một dự án mà bạn thấy phù hợp nhất trong số các dự án Bảo vệ môi trường đã có trên hệ thống

Tài trợ cho dự án đã chọn và theo dõi các hoạt động của dự án

Chọn cách thức và thực hiện tài trợ cho dự án. Các hoạt động của dự án bạn đã chọn sẽ được báo cáo định kỳ qua tài khoản.

 

Bạn cần tìm tài trợ cho dự án Môi trường?

Đăng ký để trở thành đối tác Dự án của chúng tôi

Gửi cho chúng tôi thông tin liên quan đến dự án Bảo vệ môi trường của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ để trao đổi chi tiết cơ hội hợp tác.

Nhận tiền tài trợ và thực hiện hoạt động

Tiền từ nhà tài trợ sẽ được chuyển cho bạn để thực hiện các hoạt động Bảo vệ môi trường mà bạn đã cam kết.

Báo cáo cho nhà tài trợ về các hoạt động dự án

Định kỳ (thường mỗi Quí một lần) bạn gửi thông tin cập nhật bằng hình ảnh/video về dự án để chúng tôi cập nhật cho nhà tài trợ.

 

"Thực hành sống xanh thật dễ dàng và thú vị !"

Bạn đã sẵn sàng chưa?