Các cá nhân hoặc tổ chức Bảo vệ môi trường  đều có thể tham gia hệ thống của chúng tôi để Tiếp cận hàng triệu nhà tài trợ tiềm năng qua kênh trực tuyến

 

 Điều kiện tham gia: 

 

  http://www.dichung.vn/assets/images/li_partner_b.jpg  Có hoạt động Bảo vệ môi trường đang tiến hành hợp pháp


  http://www.dichung.vn/assets/images/li_partner_b.jpg  Có năng lực thực thi cam kết sau khi nhận tiền tài trợ


  http://www.dichung.vn/assets/images/li_partner_b.jpg  Có nhân sự để đảm bảo việc báo cáo định kỳ minh bạch cho nhà tài trợ

 

 

Tham khảo các đối tác đã tham gia hệ thống của chúng tôi tại đây  trước khi Liên hệ trở thành Đối tác dự án của chúng tôi
 

Công ty Cổ phần Đi chung
Địa chỉ: P211, Tháp B, tòa nhà 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: 04. 32002566

Email: support@dichung.vn