Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng ( CSIP)

 

 

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận,  tiên phong trong việc hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp xã hội Việt Nam.

 

CSIP thành lập năm 2008 đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ của các tổ chức doanh nghiệp đang áp dụng phương thức kinh doanh mang định hướng thị trường để giải quyết các thách thức xã hội, môi trường của Việt Nam và khu vực. CSIP trực tiếp đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội nhằm tối đa hóa các cơ hội thành công của họ. Bên cạnh đó, CSIP cũng hợp tác, liên kết với các bên liên quan nhằm thúc đẩy môi trường phát triển thuận lợi cho Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam

 

Thông tin liên hệ: 

Phòng 2302, Tầng 23, Toà nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: +84 435378746 Fax: +84 435378992

 Email: contact@csip.vn 

Website: www.csip.vn

 


 

Hội đồng Anh  Việt Nam ( British Council VietNam) 

 

Hội đồng Anh là một tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi kiến tạo các cơ hội quốc tế và xây dựng niềm tin giữa người dân tại Vương quốc Anh và các quốc gia trên toàn thế giới.

Hội đồng Anh hoạt động ở hơn 100 quốc gia. Hàng năm, 7.000 nhân viên của chúng tôi, bao gồm 2.000 giáo viên hợp tác với hàng ngàn chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách cũng như hàng triệu người trẻ thông qua các chương trình Giảng dạy tiếng Anh, Nghệ thuật, Giáo dục và Xã hội. 

Hội đồng Anh đang dành rất nhiều nguồn lực và đi tiên phong trong việc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam

 

Thông tin liên hệ: 

20 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ 

Điện thoại: + 84 (0)4 3728 1922

Fax: + 84 (0)4 3843 4962

Email: bchanoi@britishcouncil.org.vn

Website: www.britishcouncil.vn