Các thành viên trong cộng đồng Vimoitruong.org hiểu rõ rằng khi tham gia lưu thông bất kể bằng phương tiện nào có sử dụng nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ là đã góp phần gia tăng khí thải làm ô nhiễm môi trường và bầu khí quyển mà mọi người cùng hít thở. Các thành viên cam kết với cố gắng cao nhất thực hiện chính sách“Trung hòa carbon” bằng những biện pháp sau:

• Chuyển đổi sang sử dụng phương tiện không xả thải ( đi bộ hoặc xe đạp) hoặc nhiên liệu sạch, ít ô nhiễm (xe điện, khí tự nhiên..)

• Sử dụng phương tiện công cộng hoặc đi chung nếu có thể. Việc này không nhất thiết chỉ vì mục đích tài chính. Hãy thực hiện vì trách nhiệm đối với môi trường sống của cộng đồng.

• Sử dụng phương tiện hoặc nhiên liệu đảm bảo tiêu chuẩn khí thải cao nhất trong khả năng tài chính và thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì phương tiện để phát thải ít nhất ra môi trường.

• Góp công sức hoặc tài chính vào các hoạt động mang tính chất trung hòa carbon như: trồng rừng, quĩ bảo vệ môi trường