Trung hòa khí thải

Tôi là

Hoạt động xả thải

Loại phương tiện :

Số km đã đi

Km

Loại phương tiện

Loại nhiên liệu

Khoảng cách

Km

Loại phương tiện

Số người đi

Người

Thời gian muốn trung hòa

Tháng

Giá điện tính theo

Tiền điện trung bình

VNĐ/tháng

Thời gian muốn trung hòa

Tháng

Lương rác thải trung bình

Kg/Tháng

Loại rác thải

Lượng khí thải thoát ra môi trường là